Vårt manifest

GreenIron mission är bidra till en påtaglig minskning av koldioxidutsläppen från produktionen av järn, stål och icke-järnhaltiga metaller. Dessa industrier står för hela 8 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, som nu närmar sig ofattbara 60 miljarder ton per år. Det är synnerligen angeläget att metall- och gruvindustrin blir klimatneutral inom en snar framtid, om vi ska lyckas begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader. Det är ett extremt utmanande mål, men ingen utopi.

För att nå målet behöver vi skapa en helt fossilfri värdekedja – från utvinning av malm till produktion av stål och olika metaller. Framför allt är det nödvändigt att komma till insikt om att återvinning av mineraler och metaller är kärnan i att skapa en cirkulär ekonomi. Utan att förhäva oss, påstår vi att det finns ett stort behov av vår banbrytande, patenterade och energieffektiva teknologi. Vi sticker ut hakan och hävdar att det är en förutsättning för att gruv- och metallnäringen drastiskt ska kunna minska sina klimatavtryck.

Några ord om vilka vi är. GreenIron är ett nyligen bildat, svenskt bolag. Ägargruppen har bred industriell och internationell erfarenhet. Den unika teknologin kan sammanfattas på följande sätt:

En energieffektiv produktionsprocess för hållbar återvinning av järnbaserade rester, avfall och andra metalloxider till rena metaller och stål. Det är också möjligt att bearbeta järnmalm till rent järn och vår vätgasbaserade teknik är 100 procent koldioxidfri.

Hans Murray

Låt oss berätta historien om hur allt började. Metallurgen Hans Murray, grundaren av GreenIron, är uppfinnaren av den unika tekniken. Under hans ledning utvecklades och testades processen under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, i en så kallad klockugn vid SKF i Hofors. 1971 lyckades teamet producera världens första produkt, tillverkad av fossilfritt stål. Men, för 50 år sedan var inte omvärlden lika medveten om klimatförändringarna som vi är idag, varför projektet lades på is.

När Parisavtalet trädde i kraft 2016 fick vi ny energi. Sedan dess har vi vidareutvecklat, testat och förfinat tekniken med sensationellt goda resultat. Vi har också fokuserat på att skaffa sex nödvändiga patent och bygga upp GreenIrons organisation.

Nu är tiden mogen för att industrialisera, kommersialisera och distribuera vår teknik. Ambitionen är att förse världens metall-, gruv- och tillverkningsindustrier med vår skalbara, energieffektiva och cirkulära lösning för återvinning av metaller av högsta kvalitet. Utan utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Nu inleder vi vår resa mot en koldioxidfri framtid med missionen att skapa en bättre och mer hållbar värld för kommande generationer.

Vår värdekedja