Avesta kommun väntar på besked från GreenIron

Avesta Tidning har publicerat en uppföljande artikel efter GreenIrons möte med kommunledningen i Avesta i slutet av förra året. Här väntar man med spänning på om kommunen får GreenIrons första produktionsanläggning för grönt stål.

Sedan några månader har GreenIron haft fullt fokus på etableringen av den första fullskaliga produktionsanläggning. Siktet är inställt på att komma ”tillbaka” till Bergslagen, där GreenIron producerade världens första fossilfria stål i en testugn redan för 50-talet år sedan. ”Att få bidra till att Bergslagen blir först i världen med cirkulär, fossilfri stålproduktion vore helt fantastiskt”, säger GreenIrons vd, Edward Murray. 

”I vintras besökte vi Avesta, där vi hade ett inspirerande möte med delar av kommunstyrelsen. Sedan dess har vi haft en strid ström av besök hos kommuner i den svenska industrialismens vagga”, säger Edward Murray.

Målet är att det första tonnaget fossilfritt järn eller stål lämnar GreenIrons produktionsanläggning, någonstans i Bergslagen, redan hösten 2023.