Our green production starts in Sandviken! After several years of successful testing, we are now ready to industrialize GreenIron’s hydrogen-based technology for carbon-free and energy-efficient recycling of metals and minerals. We are currently starting up our first full-scale production facility in Sandviken’s industrial park, where you will play a central role. We are a team of experienced and passionate employees who constantly learn from each other, and we are now looking for an Operator Specialising in Maintenance.

Scroll down for Swedish version

Your Role:

The role requires flexible work with a variety of tasks, where no two workdays will be the same. We are looking for someone with broad competence in a combination of process operation and maintenance. It is an advantage if you also have knowledge in any of the areas: gas, EHS (Environmental, Health, and Safety), LEAN, and maintenance systems. In this role, you will have the opportunity to start up, stabilize, and ramp up production in all parts of our new production facility in Sandviken. Together, we will build the new production through an improvement-driven and safe working method.

Qualifications:

We are looking for someone with a high school education with an industrial or workshop technical orientation or equivalent work experience. In this role, we expect you to have a good technical understanding and the ability to solve problems efficiently. Your personal qualities are crucial to us, characterized by being a team player with good communication skills. You enjoy working in a flexible environment where each day is different and can work under stressful situations when tasks and priorities change. We prioritize safety and require you to do the same.

We prefer that you have a forklift and overhead crane license. For safety reasons, it is required that you can read, write and express yourself in Swedish

Here are a few words from your manager, Anette

“My leadership is based on believing in everyone’s potential and that everyone can perform if given the right conditions and the right role. I am driven by values and expect those who work for me to follow the company’s values and help and support each other. Together, we achieve success!”

What You Can Expect from Us:

At GreenIron, we are convinced that diversity and inclusion lead to a better workplace for our employees, our company, and our customers.

We prioritize safety – all our employees must always act with safety awareness at our facilities.

We think big – by being an open-minded and solution-focused organization, we create opportunities and positive results.

We believe in collaboration – encouraging and supporting each other leads to engaged and satisfied employees, creating a strong corporate culture.

We are curious and ambitious – we meet each day with curiosity and a passion for improvement and knowledge. We strive for a learning organization where we value knowledge transfer and development.

Application

We look forward to your application, which you can email to hr@greeniron.se Please write “Application for Maintenance Operator” in the subject line of the email. In the application, you need to submit two documents. One document with your updated CV and another document that clearly answers the following questions:

-Why are you interested in GreenIron and the role of Maintenance Operator?
-How can you contribute to GreenIron in the role of Maintenance Operator?

We look forward to your application and appreciate if it is in PDF format. The position may be filled before the application deadline as selection is ongoing. Therefore, apply as soon as possible, but no later than 2024-07-01. We kindly ask to avoid direct contact with staffing and recruitment companies as well as sellers of additional job advertisements.

 


Operatör med inriktning underhåll

Vår gröna produktion börjar i Sandviken! Efter några år av framgångsrika tester är vi nu redo att industrialisera GreenIrons vätgasbaserade teknologi, för koldioxidfri och energieffektiv återvinning av metaller och mineraler. Vi håller just nu på och startar upp vår första fullskaliga produktionsanläggning i Sandvikens industripark där du kommer spela en central roll. Vi är ett team av erfarna och passionerade medarbetare som ständigt lär av varandra och vi söker nu en operatör med inriktning på underhåll.

Din roll:

Rollen innebär att kunna arbete flexibelt med många olika arbetsuppgifter, där ingen arbetsdag kommer vara den andra lik. Vi söker dig med en bred kompetens i en kombination av Process-drift och Underhåll. Det är en fördel om du även har kunskap inom något av områdena; Gas, EHS, LEAN och Underhållssystem. I denna roll kommer du att få möjlighet med att starta upp, stabilisera, och rampa upp produktionen inom alla delar av vår nya produktionsanläggning i Sandviken. Tillsammans kommer vi att bygga den nya produktionen genom ett förbättringsdrivet och säkert arbetssätt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har gymnasieutbildning med industri eller verkstadsteknisk inriktning eller likvärdig arbetslivserfarenhet. I denna roll ser vi att du har en god teknisk förståelse och förmåga att problemlösa effektivt.

Dina personliga egenskaper är avgörande för oss och de kännetecknas av att du är en lagspelare som har god kommunikationsförmåga. Du gillar att arbeta i en flexibel miljö där varje dag ser olika ut och kan arbeta under stressade situationer när arbetsuppgifter och prioriteringar ändras. Vi sätter säkerheten främst och kräver att du gör detsamma.

Vi ser gärna att du har truck och traverskort. Av säkerhetsmässiga skäl krävs det att du kan läsa, skriva och uttrycka dig på svenska.

Här är några ord från din chef, Anette

”Mitt ledarskap grundar sig i att jag tror på alla människors potential och att alla människor kan prestera om de ges rätt förutsättningar och rätt roll. Jag drivs av värderingar och förväntar mig att de som jobbar för mig ska följa företagets värderingar samt hjälpa och stötta varandra. Det är tillsammans vi når framgång!”

Vad du kan förvänta dig av oss:

På GreenIron är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.

Vi prioriterar säkerhet – alla våra medarbetare ska alltid agera säkerhetsmedvetet på våra anläggningar.

Vi tänker stort – genom att vara en öppensinnad och lösningsfokuserad organisation skapar vi möjligheter och positiva resultat.

Vi tror på samarbete – att uppmuntra och stötta varande ger engagerade och nöjda medarbetare vilket skapar en stark företagskultur.

Vi är nyfikna och ambitiösa – vi möter varje dag med nyfikenhet och passion för förbättringar och kunskap. Vi strävar mot en lärande organisation där vi värdesätter kunskapsöverföring och utveckling.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan som du mailar till hr@greeniron.se Vänligen skriv ”Ansökan operatör underhåll” i ämnesraden på mailet. I ansökan behöver du skicka in två dokument. Ett dokument med ditt uppdaterade CV och ett dokument som tydligt besvarar nedan frågor:
-Varför är du intresserad av GreenIron och arbetet som operatör med inriktning underhåll?
-Hur kan du bidra till GreenIron i rollen som operatör med inriktning underhåll?

Vi ser fram emot ansökan och uppskattar om ansökan är i PDF-format. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då urval sker löpande. Sök därför så snart som möjligt, dock senast den 2024-07-01.

Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.