En analys av egenskaperna hos GreenIrons fossilfria järn

I dagarna har vi passerat ytterligare en av många milstolpar mot att skapa en fossilfri värdekedja – från utvinning av malm till produktion av gjutjärn, stål och andra metaller.

Vi har gjort analyser av hur fossilfritt järn, reducerat i GreenIrons testugn, uppträder i smält form och när det stelnat till tackor av järn. Innehar det tillräckligt goda egenskaper för att producera högkvalitativa järngjuteriprodukter? Vi kan redan nu avslöja att vår dagsutflykt till Jönköpings universitet mötte våra högt ställda förväntningar.

På GreenIron känner vi en stor tacksamhet över att få vara delaktiga i gruv- och stålindustrins helt nödvändiga transformation, från en linjär produktionsteknik till att bli mer resurseffektiv och cirkulär. Vi har stort fokus på att hitta nya, outforskade vägar inom teknikutveckling, med drivkraften att få bidra till hållbar utveckling och skapa ett långsiktigt samhällsvärde.

Vi vill tacka Volvo Groupför ert engagemang att utveckla gjutprocessen mot fossilfrihet och ett av världens största gruvföretag, brasilianska Vale, för leveransen av järnmalm. Till sist vill vi prisa Jönköpings universitet för förträffligt värdskap och för att ni ställde både personal och teknologi till vårt förfogande.