Framgångsrika testresultat

Vi har mottagit analyser av de tester på standardiserade DRI-pellets (järnmalm) som vi genomförde innan sommaren. Analysen visar att vi uppnått en 96% reduktionsgrad och en 96% metalliseringsgrad, vilket bekräftar GreenIron processens funktionalitet och effektivitet!