Göran Carlsson – ny styrelseledamot i GreenIron

Vi har fått en smakstart på det nya året! Göran Carlsson har i dagarna utnämnts som FAM:s representant i GreenIrons styrelse. Vi är övertygade om att Görans gedigna, industriella erfarenhet inom metallurgi, i hög grad kommer att bidra till utvecklingen av GreenIrons verksamhet.

Med egna ord beskriver Göran sin bakgrund som följer:

”Masugnar har alltid legat mig varmt om hjärtat. Som ung forskningsingenjör deltog jag i ett antal projekt runt reduktion av järnmalm och processoptimering. Och under några år på 90-talet var jag chef för råjärnsproduktionen vid SSAB Tunnplåt i Luleå, med fokus på produktion, underhåll och utveckling vid de två masugnarna. Det känns fantastiskt stimulerande att nu ha en aktiv roll i resan mot fossilfri framställning av järn, stål och icke-järnmetaller, med GreenIrons energieffektiva, vätgasbaserade reduktionsmetod. Att dessutom få bidra med mina kunskaper och erfarenheter, när det gäller förstärkt resursanvändning och cirkulära lösningar av avfall och restprodukter från stålindustrin, känns oerhört viktigt och engagerande”.

Här följer ett brottstycke av Görans digra CV: Bergsingenjörsexamen från KTH. Idag styrelseordförande i Partnerinvest Övre Norrland, IUC Norr och Future Eco samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Tidigare Vd för MEFOS och Swerea, SSAB Tunnplåt samt chef för SSAB:s tillverkning av råjärn i Luleå. Därtill hunnit med att vara adjungerad professor i metallurgi vid Luleå Tekniska Universitet.

Välkommen Göran!