GreenIron bryter ny mark i västerut, under AIS TECH 2022

Edward Murray (CEO) har idag presenterat GreenIron, inför en engagerad och nyfiken publik under AISTech 2022, i den en gång så mäktiga stålstaden Pittsburgh.

AISTech 2022 är en välrenommerad konferens som i snart 20 år samlat 1 000-tals besökare från världens alla gruv- och stålindustrier. Titeln på föreläsningen var ”Circularity, Profitability and Fossil-Free Reduction of Metal Oxides” och handlade om hur GreenIrons patenterade, energieffektiva och fossilfria teknologi kan bidra till att minska klimatavtrycket från världens metall-, gruv- och tillverkningsindustrier. Om hur GreenIron kan bidra till att skapa en fossilfri värdekedja, från utvinning av malm till produktion av stål. Med fokus på cirkuläritet, det vill säga återvinning av mineraler och metaller.

De starkaste intrycken efter några intensiva dagar är att:

  • Stålindustrin i USA står inför kraftiga förändringar med en drastisk tempoökning i omställningen till fossilfri produktion. Insikten om att ”vinna eller försvinna” är slående. Trycket kommer från klimathotet, relevansen som arbetsgivare och för att säkra den viktiga stålproduktionen inför framtiden.
  • Det finns ett starkt fokus på att öka skrotåtervinningen, men väsentligt mindre på att återvinna rester och avfall.
  • Intresset för GreenIrons koldioxidfria teknik för återvinning av järnbaserade rester, avfall och andra metalloxider var större än förväntat. Ett område som närmast kan betraktas som jungfrulig mark på den amerikanska marknaden.