GreenIron får återigen uppmärksamhet i Dagens industri

I artikeln slås bl a fast att vårt mål att leverera 300 ugnar inom sex år motsvarar produktionen av 8 miljoner ton råjärn.

En svindlande siffra om man betänker att Sveriges produktion av råstål uppgick till 4,7 miljoner ton 2021. Men, för oss känns det mer relevant att räkna på minskade utsläpp av koldioxid. Tack vare vår 100 procent koldioxidfria teknik betyder vårt mål en minskning av utsläpp med knappa 17 miljoner ton per år. Det motsvarar med bred marginal utsläppen från inrikes transporter (15 miljoner ton 2021) eller 1/3 av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett hägrande mål som genererar engagemang och fokus för oss på GreenIron.