GreenIron får patent för uppkolningsprocess

I april 2020 erhöll GreenIron ett patent från Svenska Patent- och Registreringsverket avseende sin utsläppsfria process för uppkolning av rent direktreducerat järn. Uppkolningsprocessen är ett tilläggspatent till GreenIrons patenterade process att reducera järnoxider till rent direktreducerat järn, vilket gör det möjligt att använda GreenIrons fossilfria material som ett alternativ till skrot i ljusbågsugnar, järn- och stål gjuterier, samt i masugnsbaserade processer.