GreenIron H2 AB reducerar molybden-, nickel- och kopparoxid.

Erhållna analysresultat från Degerfors Laboratorium AB (ackrediterat provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 för kemisk analys av metaller), konfirmerar att GreenIron framgångsrikt har reducerat molybden-, nickel- och kopparoxid till metall med sin unika, fossilfria produktionsprocess.