GreenIron H2 AB reducerar molybden-, nickel- och kopparoxid.

Erhållna analysresultat från Degerfors Laboratorium AB, ackrediterat provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 för kemisk analys av metaller, konfirmerar att GreenIron har framgångsrikt reducerat molybden- ,nickel- och kopparoxid till metall med sin unika fossilfria produktionsprocess.