GreenIron i samarbete med H2 Green Steel för fossilfri återvinning av restprodukter och avfall

Veckans treklöver i strategiska allianser är nu fullbordad i och med att vi idag kan offentliggöra ett framtida samarbete med H2 Green Steel. En vecka vi på GreenIron sannolikt kommer att minnas som ”GreenIron Green Week”.

Syftet är att ytterligare minska utsläppen och öka cirkulariteten i H2 Green Steels anläggning i Boden i norra Sverige. Konkret handlar det om att använda GreenIrons vätgasbaserade reduktionsprocess för att återvinna restprodukter från stålverksamheten.

Målet med samarbetet är att bygga upp ett stålverk för framtiden, där energi, resurseffektivitet och klimatvänlighet är kärnan, för att säkerställa låga eller nollutsläpp.

Vi ser fram emot att tillsammans med H2 Green Steel få bidra till att stärka Sveriges position som världsledande nation inom fossilfri industriproduktion och för att skapa nya, gröna jobb.

PS: De två övriga företagen i treklövern är Statkraft – säkerställer framtida leveranser och lagring av vätgas – och SECO WARWICK – blir vår leverantör av reduktionsugnar.