GreenIron & SECO/WARWICK stakar ut en grön framtid för gruv- och stålindustrin

20 september 2022

För andra dagen i rad kan vi stolt tillkännage ännu ett strategiskt samarbete för Greeniron. Denna gång med SECO/WARWICK Group, en världsledande tillverkare av värmebehandlingsutrustning, för serieproduktion och leverans av reduktionsugnar. Det betyder att vi nu har säkerställt att vi kan industrialisera, kommersialisera och distribuera vår teknik under 2023.

Det innebär att vi kan uppfylla vårt löfte om att bidra till en dramatisk minskning av koldioxidutsläppen från produktion av järn, stål och icke-järnmetaller. En sektor som står för inte mindre än cirka 8 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Med vår energieffektiva produktionsprocess för hållbar återvinning av järnbaserade rester, avfall och andra metalloxider kan vi utvinna stål och rena metaller. Vår teknik är för övrigt vätebaserad och därmed 100 % koldioxidfri. Utan att förhäva oss själva hävdar vi att det finns ett stort behov av vår banbrytande och patenterade teknologi, om vår industri ska kunna öka accelerationen mot hållbarhet.

Vi ser mycket fram emot ett fruktbart samarbete med våra sympatiska och kompetenta kollegor på SECO/WARWICK Group.