GreenIron – utnämnt till ett av Sveriges mest framstående, innovativa och unga teknikbolag

Idag sträcker vi lite extra på oss. När det nu är officiellt att GreenIron finns med på Ny Tekniks prestigefyllda ”33-listan”, en sammanställning tidningen presenterat varje år sedan 2008. En kvittens på att vi är ett av Sveriges mest framstående, innovativa och unga teknikbolag. Vi hamnar dessutom i ett fint och banbrytande sällskap. Under åren har företag som Northvolt, Einride, iZettle, Spotify, Cake, Truecaller funnits representerade på listan.

För oss på GreenIron känns det extra hedersamt att få detta erkännande, eftersom det i år varit stort fokus på att bolagens verksamhet ska bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen är ledstjärnan i vår affärsmodell och vi uppfyller inte mindre än fem av dessa.

Vår energieffektiva, 100 procent koldioxidfria och vätgasbaserade teknik är helt unik i sitt slag: vi kan återvinna rester, avfall och andra metalloxider till rena metaller och stål samt bearbeta järnmalm till rent järn. Den uppmärksamhet vi nu får ger oss ytterligare energi att bidra till att flödet av metaller från gruvan till soptippen ersätts av ett kretslopp. Att den tillverkande och producerande industrins historiskt djupt rotade, linjära logik kan bana väg för cirkulära, CO2-fria affärsmodeller.

Less Mining. More Circularity