Fossilfri gjutning

I dagarna har vi passerat en milstolpe mot att skapa en fossilfri värdekedja

Nu kan vi stolt berätta att GreenIron medverkat till ett världsunikt, teknikskifte inom vår utsläppsintensiva industri. I dagarna bidrog vi med fossilfritt järn till gjutningen av en produktdetalj, i en 3D-printad sandform, till Volvo Lastvagnars framtida flotta av elektriska fordon. Det visar med tydlighet att det finns ett stort behov av vår banbrytande, patenterade och energieffektiva produktionsprocess för att reducera järnmalm till rent järn. Och dessutom för hållbar återvinning av järnbaserade rester, avfall och andra metalloxider till rena metaller och stål.

Gruv- och stålindustrin står för hela 8 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Och för att minska våra utsläpp behöver vi skapa en helt fossilfri värdekedja – från utvinning av malm till produktion av stål och olika metaller.    

Detta gröna teknikskifte hade inte varit möjligt utan ett fruktsamt samarbete mellan GreenIron, Volvo Lastvagnar och Jönköping University. På GreenIron har vi en stark tro på samverkan mellan företag, mellan akademi och näringsliv, mellan politiken och företagen, inom och mellan olika branscher, mellan länder och mellan regioner. 

Stort tack till Vale for leverans av järnmalm.

More Circularity. Less Mining.