Metallurgical Advisory Board (MAB)

Hans Murray

Hans Murray

Hans Murray (född 1934) har en Bergsingenjörsexamen (MSc Metallurgy) från KTH (1962) samt en MBA från CEI (1972), Geneve (nuvarande IMD i Lausanne). Hans har arbetat på Jernkontoret i Stockholm, SKF:s huvudkontor i Göteborg som Material Development Coordinator samt även varit projektledare på SKF Nova. Utöver det har Hans arbetat på Stållinefabriken, Steeltex och på ASEA Metallurgy i Västerås. Hans är upphovsman till patent på glid- och spiralspårslager samt de reduktionsprocesser som ligger som grund för GreenIron H2 AB.

 

Bo Björkman

Bo Björkman (född 1953) har verkat som professor i Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet sedan 1990. Efter doktorsexamen vid Umeå Universitet har Bo varit verksam på Boliden och Rönnskärsverken. Har bred erfarenhet och stort forskarnätverk inom järn- och stålframställning och basmetaller. Återvinning och användning av restprodukter är ett prioriterat område och även nära samarbeten med mineral-, gruv-, cement- och återvinningsindustrierna.

Göran Carlsson

Göran Carlsson (född 1954) har en bergsingenjörsexamen från KTH. Idag styrelseordförande i Partnerinvest Övre Norrland, IUC Norr och Future Eco North Sweden samt styrelseledamot i Luleå Hamn och MEFOR. Har tidigare varit ledamot av Jernkontorets Fullmäktige. Göran har en karriär inom stålindustrin bakom sig och har bl.a. varit VD för MEFOS, Swerea och SSAB Tunnplåt samt chef för SSAB:s råjärnstillverkning i Luleå. Är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har varit adjungerad professor i metallurgi vid Luleå Tekniska Universitet.

Peter Gossas

Peter Gossas (född 1949) har en civilingenjörsexamen i tillämpad fysik från Uppsala universitet. Idag styrelseordförande i Alumbra Group. Peter har haft flera ledande befattningar inom stålindustrin, bl.a. VD för Sandvik Materials Technology, divisionschef i Outokumpu och innehaft olika chefsbefattningar inom SSAB. Dessutom har Peter varit styrelseordförande i flera internationella företag. Peter kommer att tillföra viktig kompetens inom process- och produktkunskap. Och inte minst med sin långa erfarenhet av investeringsprojekt inom processindustri (specialmetaller, rostfritt- och kolstål, underhåll).

Carl-Michael Raihle

Carl-Michael Raihle  (född 1963) är utbildad metallurg med en MSc och en doktorsgrad (PhD) i materialens processteknologi från KTH i Stockholm. Carl-Michael är ägare och VD för Creation och sitter i styrelsen för Vidfamne. Han har tidigare innehaft styrelseposter i Scanacon, Northland Resources, ABB Gymnasiet och Holton Ltd. Carl-Michael har en lång karriär inom metall- och engineering-industrin, med ledande positioner inom Ovako, Luvata och Outokumpu.

Jan Boberg

Jan Boberg

Jan Boberg (född 1963) har en MSc examen i Materialvetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jan har en lång industriell erfarenhet från stålindustrin där han innehaft roller som teknisk chef, produktionschef och metallurgichef inom Avesta Sheffield.  Har därutöver varit global marknadschef för Long Products, Degerfors Stainless. Inom Outokumpus rörverksamhet (OSTP AB) har Jan bland annat varit verksam som platschef, marknadschef och dotterbolagschef samt ingått i bolagets företagsledning. Ett flertal av uppdragen har under åren varit inom B2B, EPC-projekt och olika segment inom avsaltningsanläggningar samt inom Olja & Gas, vilket inneburit många internationella affärskontakter.