Nybildade Metallurgic Advisory Board tillför ovärderlig kompetens

Vi har i dagarna grundat ”Metallurgical Advisory Board”. Syftet med den kunskapstyngda gruppen är att tillföra GreenIron både djup och bred kompetens inom metallurgi samt stål- och gruvnäringen.

Vi har i dagarna grundat Metallurgical Advisory Board. Syftet med den kunskapstyngda gruppen är att tillföra GreenIron både djup och bred kompetens inom metallurgi samt stål- och gruvnäringen. Om vi ska klara 1,5 graders målet behöver vår industri skapa en helt fossilfri värdekedja – från utvinning av malm till produktion av stål och olika metaller.

Men vi behöver också komma till ökad insikt om att maximal återvinning av mineraler och metaller i så fall är helt nödvändig. På GreenIron arbetar vi oförtrutet vidare med att förfina vår unika återvinningsteknologi av gruvavfall och utvinna olika metaller, väl medvetna om att vi bryter helt ny mark i vår industri. Det innebär att vi måste kunna hantera oförutsedda och komplicerade frågeställningar av teknisk natur, som bl.a. handlar om att utveckla en än mer resurseffektiv förädlingsprocess.

Vi måste därför stå väl rustade när det gäller erfarenhet, kunskap och nytänkande. Oumbärliga kompetenser som medlemmarna i vårt advisory board tillför bolaget, med sina samlade, gedigna erfarenheter från både akademi och industri, såväl nationellt som internationellt.