GreenIron har fått tre patent beviljade för system- och processlösning

GreenIron har beviljats tre patent av Svenska Patent och Registreringsverket avseende vår utsläppsfria metod att reducera metalloxider till rena metaller. Patenten avser både systemlösning och relevanta processer. Processen är energieffektiv och helt CO2 fri. Det enda utsläppen från processen är vatten och rent järn. Dessa patent har nu gått vidare för att bli globala patent.

GreenIron får patent för uppkolningsprocess

I april 2020 erhöll GreenIron ett patent från Svenska Patent- och Registreringsverket avseende sin utsläppsfria process för uppkolning av rent direktreducerat järn. Uppkolningsprocessen är ett tilläggspatent till GreenIrons patenterade process att reducera järnoxider till rent direktreducerat järn, vilket gör det möjligt att använda GreenIrons fossilfria material som ett alternativ till skrot i ljusbågsugnar, järn- och …

GreenIron får patent för uppkolningsprocess Läs mer »

Carl-Michael Raihle ny styrelseledamot

Den 20:e mars, 2020, välkomnade GreenIron Carl-Michael Raihle som ny styrelseledamot. Carl-Michael tar med sig en gedigen erfarenhet av metallurgi och teknik, och har innehaft ledande befattningar hos Ovako, Luvata och Outokumpu.

Presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm

Efter en presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm, oktober 2019, blev Greeniron H2 AB inviterat att delta i två olika utvecklingsprojekt i Brasilien. Tillsammans med RISE AB har Greeniron H2 AB inlett ett samarbete med det Institutio SENEI (Brasilien) för att utvärdera GreenIrons process i att utvinna järn ur deponerat …

Presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm Läs mer »