TripleS i samarbete med GreenIron

GreenIron har påbörjat ett samarbeta med ingenjörsbyrån tripleS. Samarbetsprojektet avser att begagna sig av tripleS gedigna erfarenhet av teknikutveckling och projektledning för den europeiska stålindustrin, projektet kommer att definiera en komplett anläggning för tillämpning av GreenIrons banbrytande vätgas baserade teknologi. Projektets syfte och mål är att åskådliggöra en komplett beskrivning av GreenIrons produktionsanläggning ur ett …

TripleS i samarbete med GreenIron Läs mer »

Sveriges Radio uppmärksammar GreenIron

Sveriges Radio rapporterar i Ekonomiekot den 25:e September om GreenIrons patenterade fossilfria och lönsamma lösning för att återvinna restprodukter och ersätta kolbaserat tackjärn med rena fossilfria DRI-pellets. Den ekonomiska inverkan av Corona pandemin har dock minskat stål- och järnindustrins vilja att göra nyinvesteringar, även om det avser investeringar som reducerar miljöpåverkan. Med adekvat finansiering på …

Sveriges Radio uppmärksammar GreenIron Läs mer »

Pelletiseringsprojekt med Luleå Tekniska Universitet

Med stöd av Vinnova har GreenIron under sommaren påbörjat ett samarbetsprojekt med Professor Bo Björkman och Luleå Tekniska Universitet. Projektet avser att skapa bärkraftiga pellets av restprodukter (glödskal och rökdamm) samt magnetit. Materialproverna har vi mottagit från svenska stålverk som har visat stort intresse för vår kostnadseffektiva och fossilfria lösning. Framtagna pellets kommer sedan att …

Pelletiseringsprojekt med Luleå Tekniska Universitet Läs mer »

Framgångsrika testresultat

Vi har mottagit analyser av de tester på standardiserade DRI-pellets (järnmalm) som vi genomförde innan sommaren. Analysen visar att vi uppnått en 96% reduktionsgrad och en 96% metalliseringsgrad, vilket bekräftar GreenIron processens funktionalitet och effektivitet!

GreenIron har fått tre patent beviljade för system- och processlösning

GreenIron har beviljats tre patent av Svenska Patent och Registreringsverket avseende vår utsläppsfria metod att reducera metalloxider till rena metaller. Patenten avser både systemlösning och relevanta processer. Processen är energieffektiv och helt CO2 fri. Det enda utsläppen från processen är vatten och rent järn. Dessa patent har nu gått vidare för att bli globala patent.

GreenIron får patent för uppkolningsprocess

I april 2020 erhöll GreenIron ett patent från Svenska Patent- och Registreringsverket avseende sin utsläppsfria process för uppkolning av rent direktreducerat järn. Uppkolningsprocessen är ett tilläggspatent till GreenIrons patenterade process att reducera järnoxider till rent direktreducerat järn, vilket gör det möjligt att använda GreenIrons fossilfria material som ett alternativ till skrot i ljusbågsugnar, järn- och …

GreenIron får patent för uppkolningsprocess Läs mer »

Carl-Michael Raihle ny styrelseledamot

Den 20:e mars, 2020, välkomnade GreenIron Carl-Michael Raihle som ny styrelseledamot. Carl-Michael tar med sig en gedigen erfarenhet av metallurgi och teknik, och har innehaft ledande befattningar hos Ovako, Luvata och Outokumpu.

Presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm

Efter en presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm, oktober 2019, blev Greeniron H2 AB inviterat att delta i två olika utvecklingsprojekt i Brasilien. Tillsammans med RISE AB har Greeniron H2 AB inlett ett samarbete med det Institutio SENEI (Brasilien) för att utvärdera GreenIrons process i att utvinna järn ur deponerat …

Presentation av Greenirons teknologi vid ”The Brazil-Sweden Innovation Days” i Stockholm Läs mer »