Vår historia

GreenIron är ett svenskt företag fokuserat på att fossilfritt och kostnadseffektivt fullt reducera metalloxider. Processen arbetar med materialet i pelletsform.

Upphovsmannen bakom GreenIrons banbrytande teknologi och grundaren av GreenIron H2 AB, Hans Murray, påbörjade sin forskning avseende återvinning av sekundärmaterial i slutet av 1960-talet. Processen utvecklades och testades under tre år i laboratoriemiljö, varefter en 5-tons ugn för produktionsbruk uppfördes vid SKF Steels anläggning i Hofors. Tester genomfördes framgångsrikt i produktionsanläggningen under drygt sex månader i mitten på 70-talet. Då miljöfrågor vid denna tid inte var en prioriterad fråga, fanns inte tillräckligt industriellt engagemang för att börja använda sig av den nya, innovativa tekniken. Idag är miljö- och återvinningsfrågor högt prioriterade, både ur ett samhälls- och industriellt perspektiv..

GreenIrons teknologi medför vinster för såväl samhället som berörda industrier, då den både är miljövänlig, energieffektiv och har låga investerings- och operativa kostnader.

Sedan 2016 har vi på GreenIron haft fokus på att förbättra teknologin och uppdatera densamma, i enlighet med de tekniska landvinningar som skett de senaste 40 åren. I december 2019 erhöll GreenIron ett patent för sin unika och förbättrade teknik från PRV. För närvarande innehar GreenIron fem patent kring system- och processlösningen för att reducera metalloxider, och ett för uppkolning av fossil fritt järn.

GreenIrons historia