Vår historia

GreenIron är ett svenskt företag fokuserat på att fossilfritt och kostnadseffektivt fullt reducera metalloxider. Processen arbetar med materialet i pelletsform.

Upphovsmannen bakom GreenIrons banbrytande teknologi och grundaren av GreenIron H2 AB, Hans Murray, påbörjade sin forskning avseende återvinning av sekundärmaterial i slutet av 1960-talet. Processen utvecklades och testades under 3 år i laboratoriemiljö varefter en 5-tons ugn för produktionsbruk uppfördes vid SKF Steels anläggning i Hofors, Sverige. Tester genomfördes framgångsrikt i produktionsanläggningen under en period av drygt sex månader i mitten på 70-talet. Då miljöfrågor vid denna tid inte var en prioriterad fråga fanns inte tillräckligt industriellt engagemang för att börja använda sig av den nya innovativa tekniken. Idag är dock miljö- och återvinningsfrågor mycket centrala ur både ett samhälls- och industriellt perspektiv. Med GreenIrons lösning blir våra kunder både hållbara och ökar sin lönsamheten.

GreenIrons lösning medför vinster för såväl samhället som de industriella användarna då den både är miljövänlig, energieffektiv och har låga investerings- och operativa kostnader.

Sedan 2016 har vi arbetat med att förbättra teknologin och uppdaterat den enligt med de tekniska landvinningar som skett de senaste 40 åren. I december 2019 erhöll GreenIron ett patent för sin unika och förbättrade teknik från Svenska Patent- och Registreringsverket. För närvarande innehar GreenIron tre patent kring system- och processlösningen att reducera metalloxider, och ett patent för uppkolning av fossil fritt järn.

GreenIrons historia