Operativ ledning

Edward Murray

Edward Murray, Ledamot och Verkställande Direktör

Edward är född 1967 och har en BSc (Econ) samt en MBA från University of Surrey respektive Handelshögskolan i Stockholm. Edward har arbetat som global chef för Derivat Support på SEB samt COO för finansiell handel för energi och råvaror på Vattenfall. Utöver det har Edward arbetat som senior Management konsult i den finansiella industrin samt Business Transformation på Swedbank. Edward har även arbetat med en svensk startup, Navetti, vilket numera är en del av Vendavo.      

Olle Johansson

Olle Johansson, Marknadschef

Olle, född 1957, har innehaft flera ledande befattningar inom metall- och gruvindustrin, bl.a. Boliden AB, Falconbridge Ltd. och Outokumpu Oyj, och har mer än 30 års internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring. 
Jonas Christofersson

Jonas Christoffersson, CFO

Jonas Christofersson är född 1966 och är utbildad civilekonom från Karlstads universitet. Jonas har en bred internationell finansiell bakgrund med roller som CFO, Risk Director, Change Manager och Treasurer i flera branscher såsom sällanköpsvaror, energi, snabbrörliga konsumentvaror samt IT. De längsta engagemangen har varit 10 år i Vattenfall och 18 år inom Electrolux. Jonas avslutade som ansvarig för Risk och Business Control för produkten el på Vattenfall och på Electrolux var han bl.a. CFO för Södra Afrika, förändringsansvarig för koncernens SAP-implementation samt ansvarig för Corporate Finance. Jonas har tidigare erfarenhet av såväl uppstartsbolag som grön finansiering.

Grundare

Hans Murray

Hans Murray, född 1934, har en Bergsingenjörsexamen (MSc Metallurgy) från KTH (1962), Stockholm samt en MBA från CEI (1972), Geneve (nuvarande IMD i Lausanne). Hans har arbetat på Jernkontoret i Stockholm, på SKFs huvudkontor i Göteborg som ”Material Development Coordinator”, och även rollen som projektledare på SKF Nova AB. Utöver detta har Hans även arbetat på Stållinefabriken, Steeltex AB samt på ASEA Metallurgy i Västerås. Hans är upphovsman till patent på glid- och spiralspårslager samt de reduktionsprocesser som ligger som grund för GreenIron H2 AB.