GreenIroners

Edward Murray

Edward Murray, ledamot och Verkställande Direktör

Edward Murray (född 1967) har en BSc (Econ) samt en MBA från University of Surrey respektive Handelshögskolan i Stockholm. Edward har arbetat som global chef för Derivat Support på SEB samt varit COO för finansiell handel av energi och råvaror på Vattenfall. Utöver det har Edward arbetat som senior managementkonsult i den finansiella sektorn samt Business Transformation på Swedbank. Edward har även varit inblandad i en svensk start-up, Navetti, numera är en del av Vendavo.

Kontakt: edward.murray(at)greeniron.se     

Ulrika Molander, COO

Ulrika Molander (född 1966) har en BSc (Engineering) från Högskolan i Borås. Ulrika har en bred industriell bakgrund; bl a som produktionsdirektör på den internationella koncernen Systemair, CEO på logistik- och entreprenadföretaget BDX samt operations director på aluminiumföretaget SAPA Profiler. Har haft ledande befattningar i internationell miljö, med lång erfarenhet inom produktion, supply chain samt teknik och utveckling.

Kontakt: ulrika.molander(at)greeniron.se

Jan Boberg

Jan Boberg, CTO

Jan Boberg (född 1963) har en MSc examen i Materialvetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jan har en lång industriell erfarenhet från stålindustrin där han innehaft roller som teknisk chef, produktionschef och metallurgichef inom Avesta Sheffield.  Har därutöver varit global marknadschef för Long Products, Degerfors Stainless. Inom Outokumpus rörverksamhet (OSTP AB) har Jan bland annat varit verksam som platschef, marknadschef och dotterbolagschef samt ingått i bolagets företagsledning. Ett flertal av uppdragen har under åren varit inom B2B, EPC-projekt och olika segment inom avsaltningsanläggningar samt inom Olja & Gas, vilket inneburit många internationella affärskontakter.

Kontakt: jan.boberg(at)greeniron.se

Tanja Ilic, CCO

Tanja Ilic (född 1967) har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Tanja har varit såväl VD som konsult inom management och ledarskap för ett antal bolag, inom olika industrier, både nationellt som internationellt. Har också varit säljchef för Nord Pool ASA och nordiska elderivat på Nasdaq OMX. Tanja kommer senast från tjänsten som VD för Nanol Technologies, ett smörjoljebolag med hållbarhet som drivkraft för att minska friktion och förhindra slitage.

Kontakt: tanja.ilic(at)greeniron.se

Jonas Christofersson

Jonas Christoffersson, CFO

Jonas Christofersson (född 1966) är civilekonom från Karlstads universitet. Jonas har en bred internationell finansiell bakgrund med roller som CFO, Risk Director, Change Manager och Treasurer i ett flertal branscher, såsom sällanköpsvaror, energi, snabbrörliga konsumentvaror samt IT. De längsta engagemangen har varit under tio år i Vattenfall och 18 år inom Electrolux. Jonas avslutade som ansvarig för Risk och Business Control för produkten el på Vattenfall och på Electrolux var han bl a CFO för Södra Afrika, förändringsansvarig för koncernens SAP-implementation samt ansvarig för Corporate Finance. Jonas har tidigare erfarenhet av såväl start-ups som grön finansiering.

Kontakt: jonas.christoffersson(at)greeniron.se

Daniel Finnson, Etableringschef

Daniel Finnson (född 1973) har titeln Etableringschef, vilket innebär att Daniel är ansvarig för etableringen av vår första fullskaliga anläggning. I mer konkreta ordalag betyder det exekvering av ritningar och processer, projektering av en fungerande och stabil infrastruktur med mera.

Daniel har en ingenjörsexamen i maskinteknik vid Uppsala universitet med lång industriell erfarenhet från stålindustrin. Han har haft olika roller som projektledare i företag som Outokumpu Fabrication Technologies (OFTA), Ovako och Radscan. Daniel har arbetat med förädling av befintliga processer och med maskinkonstruktion samt ansvarat för att flytta produktionsutrustning från Sverige till Holland. Daniel har varit verksam både inom tillverkningsindustrin och energisektorn i Sverige, Holland och USA samt i flera länder i Asien.

Kontakt: daniel.finnson(at)greeniron.se

Olle Johansson

Olle Johansson, marknadschef

Olle Johansson (född 1957) har mer än 30 års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring. Olle har haft flera ledande befattningar inom metall- och gruvindustrin, inklusive ansvarig för derivathandel med metaller på Boliden, VD för Falconbridge Europe, marknadschef för Falconbridge Ltd och chef för metallhandel på Outokumpu. Olle är styrelseledamot i Feralco och har haft styrelseuppdrag i IGE Resources, Nickel Mountain, Falconbridge Europe och London Metal Exchange Nickel Committee.

Kontakt: olle.johansson(at)greeniron.se