Pelletiseringsprojekt med Luleå Tekniska Universitet

Med stöd av Vinnova har GreenIron under sommaren påbörjat ett samarbetsprojekt med Professor Bo Björkman och Luleå Tekniska Universitet. Projektet avser att skapa bärkraftiga pellets av restprodukter (glödskal och rökdamm) samt magnetit. Materialproverna har vi mottagit från svenska stålverk som har visat stort intresse för vår kostnadseffektiva och fossilfria lösning. Framtagna pellets kommer sedan att testas i GreenIrons vätgas ugn för att återvinna rent stål från restprodukterna och rent järn ur magnetiten. Projektet är beräknat att vara klart vid årsskiftet.