Anläggningsdesign

Anläggningsdesign för GreenIron
GreenIrons produktionsanläggning består av fyra delar. En mottagnings- och förvaringsstation med silos (blå) för förvaring av de material som skall reduceras och en silo med bindemedel (grön) för pelletering/brikettering, samt en pelleteringsmaskin (ljusblå). GreenIrons patenterade klockugn med vätgasanslutning (gula boxar), samt en paketerings- och utskeppningsstation (i övre högra hörnet)