Anläggningsdesign

Anläggningsdesign för GreenIron

GreenIrons produktionsanläggning består av fem enheter:

  • Mottagnings- och förvaringsstation med silos (blå) för förvaring av det material som ska reduceras
  • Silo med bindemedel (grön) för pelletering/brikettering.
  • Pelleteringsmaskin (ljusblå).
  • GreenIrons patenterade klockugn med vätgasanslutning (gula boxar)
  • Paketerings- och utskeppningsstation (i övre högra hörnet)