Kundvärde

Hög lönsamhet

 • Låg investeringskostnad
 • Kort återbetalningstid för investering
 • Kort projekttid
 • Energieffektiv och låg driftskostnad
 • Minimalt ugnslitage med låga underhållskostnader
 • Samtliga insatsvaror konsumeras eller återanvänds
 • Möjlighet att anlägga en högt automatiserad process
 • Inga kostnader för utsläppsrätter
 • Mervärde från att hållbara företag premieras av finansmarknaden

Hållbarhet

 • Inga utsläpp av CO2
 • Enda utsläppen från processen är vatten och metall
 • Energieffektiv teknik
 • Effektiv återanvändning av restprodukter såsom glödskal och slipavfall
 • Fossilfri produktion av järn som ett substitut till skrot i ståltillverkning och tackjärn i gjuterier
 • Drastisk minskning av deponeringsbehov och en ökad återvinning av värdefulla råvaror från avfall
 • Småskalighet erbjuder lokal etablering vilket leder till ett minskat behov av transporter 

Flexibilitet

 • Småskalig 
 • Modulär och därmed oändligt skalbar
 • Hanterar varierande material
 • Producerar önskat material i valfria mängder per cykel
 • Tillverkning av exakta och små kvantiteter av speciallegeringar
 • Flexibla hållbara vätgaslösningar. Förutom elektrolys kan vi genom våra partners även skapa vätgas från biomassa eller plast och gummi till en låg energikostnad