Kundvärde

Hög lönsamhet

 • Låg investeringskostnad
 • Kort payback-tid
 • Kort projekttid
 • Energieffektiv med låg driftskostnad
 • Lågt ugnslitage med låga underhållskostnader
 • Vätgaskonsumtionen i enlighet med den teoretiskt minimala
 • Alla insatsvaror i processen konsumeras eller återanvänds
 • Möjlighet att anlägga en högt automatiserad process
 • Inga kostnader för utsläppsrätter

Hållbarhet

 • Inget utsläpp av CO2
 • Enda utsläppen från processen är vatten och metall
 • Möjliggör effektiv återanvändning av restprodukter såsom glödskal och slipavfall
 • Småskalighet erbjuder lokal etablering vilket leder till minskade transporter och hanteringskostnader.
 • Greenirons process är energieffektiv. Denna energieffektivitet kan utökas genom att installera en duo-ugn varigenom man kan återanvända värme
 • Möjliggör en drastisk minskning av deponeringsbehov och en ökad utvinning av värdefulla råvaror från avfall

Flexibilitet

 • Småskalig och flexibel
 • Modulär och skalbar
 • Skräddarsydda lösningar för olika behov
 • Cykelbaserad och kan hantera varierande material
 • Kan producera exakta kvantiteter av önskat material i valfria mängder
 • Flexibla hållbara vätgaslösningar (genom våra partners kan vi skapa vätgas från biomassa och/eller plast och gummi till en mycket låg energikostnad)

Den optimala lösningen för att återvinna värdefulla råvaror från restprodukter och avfall inom stål-, gruv och tillverkande industri.