Kundvärde

Hög lönsamhet

 • Mycket låg investeringskostnad
 • Mycket kort återbetalningstid för investeringen
 • Kort projekttid
 • Energieffektiv med låg driftskostnad
 • Lågt ugnslitage med låga underhållskostnader
 • Alla insatsvaror i processen konsumeras eller återanvänds
 • Möjlighet att anlägga en högt automatiserad process
 • Inga kostnader för utsläppsrätter
 • Mervärde från att hållbara företag premieras av finansmarknaden

Hållbarhet

 • Inget utsläpp av CO2
 • Enda utsläppen från processen är vatten och metall
 • GreenIrons process är energieffektiv
 • Möjliggör effektiv återanvändning av restprodukter såsom glödskal och slipavfall
 • Möjliggör fossilfri produktion av järn som ett substitut till skrot i ståltillverkning och tackjärn i gjuterier
 • Möjliggör en drastisk minskning av deponeringsbehov och en ökad återvinning av värdefulla råvaror från avfall
 • Småskalighet erbjuder lokal etablering vilket leder till ett minskat behov av transporter 

Flexibilitet

 • Småskalig 
 • Modulär och därmed oändligt skalbar
 • Kan hantera varierande material
 • Kan producera önskat material i valfria mängder per cykel
 • Möjliggör tillverkning av exakta och små kvantiteter av speciallegeringar
 • Flexibla hållbara vätgaslösningar, förutom elektrolys kan vi genom våra partners även skapa vätgas från biomassa eller plast och gummi till en mycket låg energikostnad

Den optimala fossil fria lösningen för att återvinna värdefulla råvaror från restprodukter och avfall inom stål- , gruv och tillverkande industri.