Styrelse

Nina Linander

Nina Linander, ordförande

Nina Linander (född 1959) är civilekonom med en M.Sc och MBA från Handelshögskolan i Stockholm respektive IMD (IMEDE), Lausanne, Schweiz. Nina Linander är styrelseordförande i AWA Holding samt styrelseledamot i Telia, Swedavia, Asker Healthcare Group och Souminen Corp.  Hon har tidigare varit styrelsemedlem i bl a Skanska, Specialfastigheter och Neste Oil. Nina är grundare till och fram till 2012 partner i Stanton Chase International.  Dessförinnan var Nina finansdirektör på Electrolux och har dessutom haft en rad ledande positioner inom Vattenfall.

Tiina Ohlsson

Tiina Ohlsson, ledamot

Tiina Ohlsson (född 1961) och är i grunden utbildad lärare på Högskolan Dalarna och vidareutbildad inom ledarskap och management.
Tiina är företagare och arbetar som ledarutvecklare inom LMI Sweden som representerar en av de ledande aktörerna inom området ledarutveckling och personlig utveckling. Tiina har också uppdrag för stålindustrin och andra branscher.
Sedan 90-talet har Tiina arbetat som chef/ledare mestadels inom offentlig sektor på kommunal, regional och nationell nivå i nära samarbete med näringslivet. Tiina har arbetar för Jernkontoret och projektet Triple Steelix, en klusterorganisation inom stålrelaterad verksamhet.
Tiina har erfarenhet av styrelsearbete i olika organisationer förutom GreenIron H2 AB, Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Borlänge Centrumförening samt ideella organisationer.

Carl-Michael Raihle, ledamot

Carl-Michael Raihle  (född 1963) är utbildad metallurg med en MSc och en doktorsgrad (PhD) i materialens processteknologi från KTH i Stockholm. Carl-Michael är ägare och VD för Creation och sitter i styrelsen för Vidfamne. Han har tidigare innehaft styrelseposter i Scanacon, Northland Resources, ABB Gymnasiet och Holton Ltd. Carl-Michael har en lång karriär inom metall- och engineering-industrin, med ledande positioner inom Ovako, Luvata och Outokumpu.

Göran Carlsson, ledamot

Göran Carlsson (född 1954) har en bergsingenjörsexamen från KTH. Idag styrelseordförande i Partnerinvest Övre Norrland, IUC Norr och Future Eco North Sweden samt styrelseledamot i Luleå Hamn och MEFOR. Har tidigare varit ledamot av Jernkontorets Fullmäktige. Göran har en karriär inom stålindustrin bakom sig och har bl.a. varit VD för MEFOS, Swerea och SSAB Tunnplåt samt chef för SSAB:s råjärnstillverkning i Luleå. Är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har varit adjungerad professor i metallurgi vid Luleå Tekniska Universitet.

Edward Murray

Edward Murray, ledamot och VD

Edward Murray (född 1967) har en BSc (Econ) samt en MBA från University of Surrey respektive Handelshögskolan i Stockholm. Edward har arbetat som global chef för Derivat Support på SEB samt varit COO för finansiell handel av energi och råvaror på Vattenfall. Utöver det har Edward arbetat som senior managementkonsult i den finansiella sektorn samt varit Business Transformation på Swedbank. Edward har även i en svensk start-up, Navetti, numera en del av Vendavo.