Styrelse

Nina Linander

Nina Linander, Ordförande

Nina Linander är född 1959 och utbildad civilekonom med en M.Sc och MBA från Handelshögskolan i Stockholm respektive IMD (IMEDE), Lausanne, Schweiz. Nina Linander är styrelseordförande i i AWA Holding AB samt styrelseledamot i Telia Company AB (publ), Swedavia AB, OneMed Holding AB och Souminen Corp  Hon har tidigare varit styrelsemedlem i bl.a. Skanska AB, Specialfastigheter AB och Neste Oil Oyj. Hon är grundare till och var fram till 2012 partner i Stanton Chase International AB och innehade dessförinnan positionen som finansdirektör på AB Electrolux (publ). Vidare har Nina Linander haft en rad ledarpositioner inom Vattenfall AB.

Tiina Ohlsson

Tiina Ohlsson, Ledamot

Tiina Ohlsson är född 1961 och är i grunden utbildad lärare på Högskolan Dalarna och vidareutbildad inom ledarskap och management. Sedan 90-talet har Tiina arbetat som Rektor i Borlänge kommun, Näringslivschef, VD Borlänge & Co, Enhetschef Trafikverket, Regionchef Region Dalarna Tiina arbetar idag för Jernkontoret och projektet Triple Steelix, en klusterorganisation inom stålrelaterad verksamhet. Ett stödsystem som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning. Fokus ligger på de industriella utmaningarna, kompetensförsörjning samt resurseffektivitet. Tiina har erfarenhet av styrelsearbete i olika organisationer, Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Borlänge Centrumförening

Carl-Michael Raihle, Ledamot

Carl-Michael Raihle är född 1963 och är utbildad metallurg med en MSc och en doktorsgrad (PhD) i Materialens Processteknologi från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Carl-Michael är nuvarande ägare och VD för Creation AB och sitter i styrelsen för Vidfamne AB. Han har tidigare innehaft styrelseposter i Scanacon AB, Northland Resources AS, ABB Gymnasiet samt Holton Ltd. Carl-Michael har en lång karriär inom metall och engineering industrin med ledande positioner inom Ovako, Luvata och Outokumpu.

Edward Murray

Edward Murray, Ledamot och Verkställande Direktör

Edward är född 1967 och har en BSc (Econ) samt en MBA från University of Surrey respektive Handelshögskolan i Stockholm. Edward har arbetat som global chef för Derivat Support på SEB samt COO för finansiell handel för energi och råvaror på Vattenfall. Utöver det har Edward arbetat som senior Management konsult i den finansiella industrin samt Business Transformation på Swedbank. Edward har även arbetat med en svensk startup, Navetti, vilket numera är en del av Vendavo.      

Grundare

Hans Murray

Hans Murray, född 1934, har en Bergsingenjörsexamen (MSc Metallurgy) från KTH (1962), Stockholm samt en MBA från CEI (1972), Geneve (nuvarande IMD i Lausanne). Hans har arbetat på Jernkontoret i Stockholm, på SKFs huvudkontor i Göteborg som ”Material Development Coordinator”, och även rollen som projektledare på SKF Nova AB. Utöver detta har Hans även arbetat på Stållinefabriken, Steeltex AB samt på ASEA Metallurgy i Västerås. Hans är upphovsman till patent på glid- och spiralspårslager samt de reduktionsprocesser som ligger som grund för GreenIron H2 AB.