The International Journal of Hydrogen Energy

GreenIrons vätgas-baserade koncept för reduktion av metalloxider och ökad återvinning erkänd i The International Journal of Hydrogen Energy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921027038