GreenIron har fått tre patent beviljade för system- och processlösning

GreenIron har beviljats tre patent av Svenska Patent och Registreringsverket avseende vår utsläppsfria metod att reducera metalloxider till rena metaller. Patenten avser både systemlösning och relevanta processer. Processen är energieffektiv och helt CO2 fri. Det enda utsläppen från processen är vatten och rent järn. Dessa patent har nu gått vidare för att bli globala patent.