TripleS i samarbete med GreenIron

GreenIron har påbörjat ett samarbeta med ingenjörsbyrån tripleS. Samarbetsprojektet avser att begagna sig av tripleS gedigna erfarenhet av teknikutveckling och projektledning för den europeiska stålindustrin, projektet kommer att definiera en komplett anläggning för tillämpning av GreenIrons banbrytande vätgas baserade teknologi. Projektets syfte och mål är att åskådliggöra en komplett beskrivning av GreenIrons produktionsanläggning ur ett kund- och driftsperspektiv. Projektet kommer att identifiera lämpliga leverantörer av utrustning, processystem och anläggningsstruktur för att GreenIrons kunder skall erhålla en fullständig bild av vad som krävs för att etablera GreenIrons fossil fria lösning lokalt på plats. 

Projektet avser att att visa och ge full förståelse för bl.a Investeringskrav, Driftsförhållanden, Personalkrav och Service intervall.

Anläggningens teknologi är baserad på GreenIrons patenterade system- och processlösning för lönsam klimatsmart CO2-fri reduktion av järnmalm, oxiderade glödskal och rökdamm från järn- och stålindustrin samt slipspån från tillverkningsindustri.

Projektet kommer att genomföras under Q4 2020