Edward Murray på EIT Raw Materials Summit 2022 i Tyskland

Vi besöker ”EIT RawMaterials Summit 2022” i Berlin

Idag har vår CEO – Edward Murray – presenterat Greeniron på ”EIT RawMaterials Summit 2022” i Berlin. Ett högst relevant sammanhang för oss att synas i, arrangerat av EIT RawMaterials – European Institute of Innovation and Technology.

Den materialhantering vi idag bedriver inom EU är inte hållbar på sikt. Hela 85 procent av de resurser som förbrukas i Europa, handlar om råvaror som importerats för att tillverka fordon, elektronik, batterier m.m.

Vi behöver hitta styrmedel som gör återvinningen av metaller och mineraler inom Europa mer lönsam, som kan konkurrera med den utvinning som sker till en exceptionellt låg kostnad utanför Europa.

Ju mer vi kan återvinna av de innovationskritiska metaller händelse av t ex ett handelskrig, desto bättre rustade står vi dessutom i händelse av t ex ett handelskrig. Det är högst angeläget att vi blir mer resurs- och energieffektiva för att nå klimatmålen och därigenom skapa ett hållbart och tryggt framtida samhälle.