GreenIron & Statkraft

GreenIron och Statkraft i framtida vätgassamarbete

Den 19 september 2022

Idag inleder vi ett nära samarbete med Statkraft – Europas ledande leverantör av förnybar energi till den kraftintensiva industrin…

Det är mycket positivt för oss att säkerhetsställt en långsiktig produktion, leverans och lagring av grön vätgas, i anslutning till våra framtida etableringsorter i när och fjärran. En helt oumbärlig pusselbit har fallit på plats för att vi ska kunna uppfylla vårt mål om att leverera 300 GreenIron ugnar senast till 2027/2028.

För oss är norska Statkraft den optimala partnern. Vi ställer oss till fullo bakom deras utmanande vision om en framtida, hållbar värld där alla industrier, företag och hem drivs av förnybar energi. Inte helt överraskande, då vi på GreenIron drivs av att skapa en helt fossilfri värdekedja – från utvinning av järn och andra metaller från malm, avfall och restprodukter. Med fokus på resurs- och energieffektiv återvinning av mineraler och metaller, med ambitionen att öka cirkulariteten inom gruv- och stålindustrin. 

En bättre start på veckan hade vi på GreenIron knappast kunnat önska oss. Med vår okuvliga tro på en “A fossil-free process, from ore and waste to metals, into a circular world”.

För ytterligare fördjupning kring samarbetet, se pressmeddelandet nedan